Hà Nội sẽ tập trung xây lại các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D và một số khu chung cư được lựa chọn triển khai ban đầu có tính khả thi như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân…

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội vừa được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành.

Theo Nghị quyết, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thống nhất, biểu quyết 100%, đồng ý về chủ trương đối với nội dung đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND thành phố.

Ngoài khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D, một số khu chung cư được lựa chọn triển khai ban đầu có tính khả thi

như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân…sẽ được tập trung xây lại trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, xây dựng lộ trình triển khai cụ thể để tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo khoa học, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là đối với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ. Lập quy hoạch chi tiết chung cư cũ và triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.Nghị quyết cũng lưu ý đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm định, đánh giá toàn diện hiện trạng các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố, nhất là các khu chung cư cũ đã xuống cấp, quá niên hạn sử dụng.

“Đặc biệt cần quan tâm nghiên cứu giải quyết tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch; các chính sách về giải phóng mặt bằng, bố trí nhà tạm cư (nhà ở tạm thời) và bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân” – Nghị quyết 06 nêu.

Cùng với đó, tập trung huy động nguồn lực xây dựng lại các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D trên địa bàn Thành phố và một số khu chung cư được lựa chọn triển khai ban đầu có tính khả thi như: Kim Liên, Trung Tự (quận Đống Đa), Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân), Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy)… để đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, tạo tác động lan tỏa trong toàn thành phố.

Đối với khu chung cư cũ Nguyễn Công Trứ, có phương án, kế hoạch cụ thể đối với việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ hiện đang thực hiện dở dang theo chủ trương thí điểm trước đây.

Nghiên cứu, bổ sung giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện các

quy trình thủ tục hành chính đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Ngoài ra, nghiên cứu, bổ sung giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình thủ tục hành chính đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát; bổ sung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại các Sở, ngành, quận, huyện.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, hầu hết đã hết niên hạn sử dụng, trong đó có nhiều nhà chung cư cũ xuống cấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân.

Từ năm 2005-2014, đã hoàn thành cải tạo xây dựng lại 19 dự án và 14 dự án đang triển khai. Từ năm 2014, sau khi Luật ở nhà 2014, Nghị định 100/2015 được ban hành và có hiệu lực thi hành đến nay không có dự án mới nào được bổ sung thêm, tiến độ thực hiện chậm, kém hiệu quả.

Có thể thấy, sau gần 20 năm, Hà Nội mới chỉ có 1% chung cư cũ được cải tạo, sửa chữa trên tổng số hơn 1.500 căn chung cư cũ của thành phố.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Theo đó, Hà Nội đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể là xây dựng và ban hành kế hoạch tổng rà soát, kiểm định các nhà chung cư cũ, bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ theo đối tượng, phân loại quy định của Nghị định 69/2021.

Bên cạnh đó, xây dựng và ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021-2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500, dự án đầu tư.

Theo Vietnamnet