Skip to content

Hoạt động doanh nghiệp

Start-up Việt “lội ngược dòng”, gọi vốn triệu USD

Start-up Việt “lội ngược dòng”, gọi vốn triệu USD

Trong khi đại dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp phải đình trệ sản xuất thì vẫn có không ít doanh…